مرقع صفویه

نظر شما:

مرقع به خط نسخ ممتاز داری سرعنوان زرین و شنگرف بدون جلد دارای ۲۰ صفحه در هرصفحه ۱۰ سطر در شش صفحه اول حاشیه تزیینی به صورت برگ اسلیمی دیده می شود.اندازه مرقع ۱۸/۶*۱۲ مجدول به زر و مشکی متن کاغذ به رنگ قهوه ای روشن حاشیه کاغذ آبی و یک حاشیه با تذهیب خیلی ساده
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۲۶۳/۰۰۰
پدید آورندگان : نوح‌بن نورالدین محمد بستی (خوشنویس)
موضوع اثر : مرقعات/ خوشنویسی ایران
تاریخ خلق : ۱۱۱۲ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : قهوه‌ای روشن
جنس : کاغذ فرنگی ، فرنگی ماشینی،
تکنیک : دست نویس، جدول کشی و تذهیب،
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نسخ, صفویه, مرقع
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان