آیینه شاهی صفویه

نظر شما:

خط شکسته نستعلیق قرن یازدهم دارای ۱۰ برگ ۱۵ سطری کاغذ ترمه جلد کاغذ آب پاره عنوان و نشان شنگرف این رساله تالیف ملا محسن فیض کاشانی که ترجمه گزیده اثر دیگر مولف به نام ضیاء القلب و به نام شاه عباس ثانی در دوازده باب ه سال ۱۰۶۶ تنظیم شده است
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۳۳۸/۰۰۰
پدید آورندگان : محمد بن شاه مرتضی فیض کاشانی (مولف)
موضوع اثر : عرفان/ آداب طریقت
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۵ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۱۶ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) ضخامت (۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان