الوافی صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۵۲۶/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدبن شاه مرتضی فیض کاشانی (مولف)
موضوع اثر : احادیث و عقاید شیعه -قرن ‎۱۱ق
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی- حنایی
جنس : فرنگی آهارمهره، چرم میشن مشکی،
تکنیک : دست نویس، فرنگی آهارمهره،
ابعاد : طول (۲۳ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نسخ, صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان