سواد وصیت نامه میرزا فرهنگ شیرازی(فرزند وصال شیرازی) به تاریخ ۱۳۲۷ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

سواد وصیت نامه میرزا فرهنگ شیرازی(فرزند وصال شیرازی) به تاریخ ۱۳۲۷ق
شماره اموال : ۱۳۹۵.۳۱.۰۴۶۶۸
موضوع اثر : سواد وصیت نامه
تاریخ خلق : ۲۱ صفر ۱۳۲۷ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۱ متر و ۶ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
فروشنده : محسن دهقان گلستان
برچسب‌ها : کتاب, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان