مبایعه واگذاری یک قطعه گندم‌زار موروثی در [ورچه‌کلا] به تاریخ ۱۳۳۲ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مبایعه نامه بین جوزعلی فرزند ملامحمدیوسف نصفی رحمت‌آبادی با سردار معتمد پیرامون واگذاری یک قطعه گندم‌زار موروثی در [ورچه‌کلا] به تاریخ ۱۳۳۲ق
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۰۰۴
موضوع اثر : مبایعه نامه
تاریخ خلق : ۱۰ شعبان ۱۳۳۲ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۳۵ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
فروشنده : عبدالله ناصری
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان