مبایعه واگذاری یک قطعه گندم‌زار واقع‌در بورچه‌کلا به تاریخ ۱۳۳۲ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مبایعه نامه بین علی‌خان فرزند عباس نصفی رحمت‌آبادی با سردار معتمد پیرامون واگذاری یک قطعه گندم‌زار واقع‌در بورچه‌کلا به تاریخ ۱۳۳۲ق
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۰۰۷
موضوع اثر : مبایعه نامه
تاریخ خلق : ۸ شعبان ۱۳۳۲ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۳۵ سانتیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
فروشنده : عبدالله ناصری
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان