تلگرافات محمکاظم به حسین ملک درباره املاک خراسان قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تلگرافات محمدکاظم ملک التجار به حاج حسین ملک درباره وکالتنامه او، اختلاف و خیانت معاون الایاله، گزارش کارگزاران حسین ملک درباره اجماع رعیت و تاراج لطیف خان
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۲۱۴
پدید آورندگان : حاج محمدکاظم (نویسنده)
موضوع اثر : تلگراف
تاریخ خلق : جمادی‌الاول ۱۳۲۴ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان