نامه به محمدحسن خان بابت درخواست لباس مشکی ذی الحجه ۱۳۲۶ قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه احتمالا شجیع السلطنه به محمدحسن خان بابت درخواست کاغذ نوشته های خاص و لباس مشکی در ذی الحجه ۱۳۲۶
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۳۶۴
پدید آورندگان : شجیع السلطنه (نویسنده)
موضوع اثر : کاغذنوشته
تاریخ خلق : ذیحجه ۱۳۲۶ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها :
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان