سواد تلگراف محمدکاظم ملک التجار به متولی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

سواد تلگراف محمدکاظم ملک التجار به آقای متولی پیرامون موضوع حدود و حقوق خود و اطلاع رسانی و ارسال نامه با پست
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۳۸۲
پدید آورندگان : محمدکاظم ملک التجار (صادرکننده)
موضوع اثر : اطلاع رسانی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : عریضه, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان