شکایت معین السادات احتمالا از محمدکاظم ملک التجار فترت صفویه تا افشاریه

نظر شما:

شکایت معین السادات احتمالا از محمدکاظم ملک التجار درباره مطالبه ۳ هزار تومان از سوی ملک التجار به او برای خسارت وارده
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۴۹۷
پدید آورندگان : دیوانخانه عدلیه (پدید آور)
موضوع اثر : خسارت
تاریخ خلق : ۱۳۳۴ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۳۵ سانتیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها :