شکایت حسین آقا ملک از علی خان حاجی در خصوص جعل سند قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شکایت حسین آقا ملک از علی خان حاجی در خصوص جعل سه طغرا سند که املاک ابدال آباد و بردو و خیر آباد و قنوات آن که وقف است متعلق به اوست
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۵۰۰
پدید آورندگان : حسین آقا ملک (پدید آور)
موضوع اثر : جعل سند
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۳۵ سانتیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : وقفنامه, وقف, طغرا, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان