نامه انجمن ایالتی خراسان به حسین ملک پیرامون مراسله تظلم از عدلیه ۱۳۲۸ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه دارالشورای انجمن ایالتی خراسان به حسین آقا ملک پیرامون مراسله تظلم از عدلیه و درخواست برای توضیح بیشتر از حسین آقا ملک بابت تعیین تبعه و نصب بیدق و نوع رده آن ۲۵ جمادی الاول ۱۳۲۸
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۵۲۰
پدید آورندگان : انجمن ایالتی خراسان (پدید آور) ذبیح الله رئیس دفتر انجمن ایالتی خراسان (نویسنده)
تاریخ خلق : ۲۵ جمادی‌الاول ۱۳۲۸ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان