نامه و گزارش کارگزار املاک ملک التجار از ارض اقدس پیرامون اوضاع املاک و رعیت قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه و گزارش کارگزار املاک ملک التجار از ارض اقدس پیرامون اوضاع املاک و امور رعیت، دزدی د سرقت انجام شده ، مامورین تلگرافخانه و کاروانسرای سعدآباد
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۶۴۹
موضوع اثر : اوضاع املاک و رعیت
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان