نامه گله گذاری از خویشان و دوستان احتمالاً به ملک التجار قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه گله گذاری از اقوام و تاکید بر دوستان وفادار، قرار ملاقات و دعوت آقا محمدصادق و آقا شیخ رضا و صحبت یگانگی به جای بیگانگی احتمالاً به ملک التجار
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۶۹۱
موضوع اثر : درد دل و گله گذاری
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان