سواد استشهادنامه جاری نشدن صیغه عقد ازدواج بی تاریخ قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

سواد استشهادنامه جاری نشدن صیغه عقد ازدواج دخار اقا میرغفار و بر هم خوردن مراسم بی تاریخ
شماره اموال : ۱۳۹۸.۳۱.۰۵۷۵۶
موضوع اثر : استشهادنامه
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۷ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
برچسب‌ها : سواد, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان