عقنامه اقا میرزا محمد با اسیه خانم به صداق معین ۱۳۴۱ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

عقدنامه میرزا محمد فرزند میرزا محمدحسین با اسیه خانم دختر محمد مهدی به مهریه ۳۵۰ تومان ۱۳۴۱ق
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۱.۰۵۷۷۴
موضوع اثر : عقدنامه
تاریخ خلق : ۲۴ ربیع‌الثانی ۱۳۴۱ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۴۳ سانتیمتر) عرض (۲۷ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
برچسب‌ها : قاجاریه, عقدنامه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان