مبایعه خانه در بازار تهران میان مهدیفلی میرزا و میرزا زین العابدین ۱۲۶۷ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مبایعه خانه در بازار تهران میان مهدیفلی میرزا و میرزا زین العابدین ۱۲۶۷ق.
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۱۶۹
موضوع اثر : مبایعه خانه
تاریخ خلق : ۱۵ ذیحجه ۱۲۶۷ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : قاجاریه, تهران
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان