قبض دریافت وجه مال المصالحه دو قطعه باغ در بقعه سید۱۳۱۱ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

قبض دریافت وجه مال المصالحه دو قطعه باغ در قریه بقعه سید۱۳۱۱ق
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۱۸۸
موضوع اثر : دریافت مال المصالحه
تاریخ خلق : ۱ رجب ۱۳۱۱ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان