صورت اضافه جمع پیچی ئیل خراسان در عوض مواجب نصرت الملک ۱۳۱۶ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

صورت اضافه جمع پیچی ئیل خراسان در عوض مواجب نصرت الملک ۱۳۱۶ق.
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۲۰۹
موضوع اثر : صورت اضافه جمع
تاریخ خلق : ذیقعده ۱۳۱۶ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان