قطعه خوشنویسی بخط طغری ورقاع قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

یک قطعه خوشنویسی بخط طغری ورقاع.صفحه پردازی :ترکیبی .کاغذ :مقوای فرنگی سرنجی .مرکب :اکلیل نقره ای.تاریخ: ۱۳۲۵ ق.رقم:حسن الحسینی (طغری نویس آستان قدس رضوی) .اطراف خط با برگهای نقره ای تزیین شده است
شماره اموال : ۱۴۰۰.۲۵.۰۰۰۱۰
پدید آورندگان : حسن الحسینی (خوشنویس)
موضوع اثر : قرآن(آیه 13-سوره صف)
تاریخ خلق : ۱۳۲۵ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : زمینه :سرنجی
ابعاد : طول (۴۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۳۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
برچسب‌ها : قاجاریه, سرنج, ​رقاع
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان