سکه فلوس احتمالا شاه طهماسب صفوی صفویه

نظر شما:

سکه فلوس احتمالا شاه طهماسب اول صفوی؟ ضرب اصفهان
شماره اموال : ۳۰۰۰.۰۶.۰۰۰۷۴
تاریخ خلق : ۹۷۹ قمری (قرن ۱۰)
رنگ : مسی
ابعاد : ضخامت (۳ میلیمتر) قطر (۳ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : طاووس, صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان