سکه نقره غزنویان و سامانیان تکراری سامانیان

نظر شما:

سکه نقره غزنویان و سامانیان ضزب چکشی
شماره اموال : ۳۰۰۱.۰۶.۰۰۱۱۷
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نقره
دوره تاریخی سامانیان روی بر خط زمان