سکه نقره سامانیان سامانیان

نظر شما:

سکه نقره سامانیان ضرب چکشی ضرب سمرقند
شماره اموال : ۳۰۰۱.۰۶.۰۰۱۵۳
تاریخ خلق : ۳۴۶ قمری (قرن ۴)
رنگ : نقره ای
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی سامانیان روی بر خط زمان