سکه نقره سامانیان سامانیان

نظر شما:

سکه نقره سامانیان ضرب چکشی ضرب سمرقند
شماره اموال : ۳۰۰۱.۰۶.۰۰۱۵۳
تاریخ خلق : ۳۴۶ قمری (قرن ۴)
رنگ : نقره ای
ابعاد : قطر (۳ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نقره
دوره تاریخی سامانیان روی بر خط زمان