سکه نقره نصر بن احمد سامانی سامانیان

نظر شما:

سکه نقره نصر بن احمد سلسله سامانیان - ۳۱۹ ه.ق ؟
شماره اموال : ۳۰۰۱.۰۶.۰۰۱۵۰
رنگ : نقره ای
ابعاد : قطر (۱ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نقره
دوره تاریخی سامانیان روی بر خط زمان