سکه طلا نصر بن احمد سامانی سامانیان

نظر شما:

سکه طلا نصر بن احمد سامانی (۳۳۰ ه.ق) ضرب نیشابور
شماره اموال : ۵۰۰۰.۰۶.۰۱۲۳۷
تاریخ خلق : ۳۳۰ قمری (قرن ۴)
رنگ : طلایی
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی سامانیان روی بر خط زمان