سکه طلا منصور بن نوح سامانی و بکتوزون سامانیان

نظر شما:

سکه طلا منصور بن نوح سامانی و بکتوزون (۳۸۷ ه.ق) ضرب نیشابور
شماره اموال : ۵۰۰۰.۰۶.۰۱۲۳۸
تاریخ خلق : ۳۸۷ قمری (قرن ۴)
رنگ : طلایی
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : طلا
دوره تاریخی سامانیان روی بر خط زمان