سکه طلا عبدالملک بن نوح سامانی سامانیان

نظر شما:

سکه طلا عبدالملک بن نوح سامانی (۳۴۵ ه.ق) ضرب نیشابور
شماره اموال : ۵۰۰۰.۰۶.۰۱۲۴۳
تاریخ خلق : ۳۴۵ قمری (قرن ۴)
رنگ : طلایی
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی سامانیان روی بر خط زمان