سکه طلا نصربن احمد سامانی سامانیان

نظر شما:

سکه طلا نصربن احمد سامانی (۳۲۳ ه.ق) ضرب نیشابور
شماره اموال : ۵۰۰۰.۰۶.۰۱۲۴۲
تاریخ خلق : ۳۲۳ قمری (قرن ۴)
رنگ : طلایی
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : طلا
دوره تاریخی سامانیان روی بر خط زمان