سکه طلا نوح بن نصر سامانی سامانیان

نظر شما:

سکه طلا نوح بن نصر سامانی (۳۳۹ ه.ق) ضرب نیشابور
شماره اموال : ۵۰۰۰.۰۶.۰۱۲۴۰
تاریخ خلق : ۳۳۹ قمری (قرن ۴)
رنگ : طلایی
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی سامانیان روی بر خط زمان