سکه طلا نوح بن منصور سامانی و ناصرالدوله محمد سیمجوری سامانیان

نظر شما:

سکه طلا نوح بن منصور سامانی و ناصرالدوله محمد سیمجوری (۳۶۷ ه.ق) ضرب نیشابور
شماره اموال : ۵۰۰۰.۰۶.۰۱۲۳۶
تاریخ خلق : ۳۶۷ قمری (قرن ۴)
رنگ : طلایی
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی سامانیان روی بر خط زمان