سکه مس و نقره آل بویه آل بویه (بوییان)

نظر شما:

سکه آلیاژی از مس و نقره آل بویه - تاریخ و محل ضرب خوانا نیست
شماره اموال : ۳۰۰۱.۰۶.۰۰۱۹۰
رنگ : مسی با خوردگی های سبز کم رنگ
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : آل بویه
دوره تاریخی آل بویه (بوییان) روی بر خط زمان