سکه نقره علی موید سربداران (۷۸۰ ه.ق) ضرب استرآباد سربداران

نظر شما:

سکه نقره علی موید سربداران (۷۸۰ ه.ق) ضرب استرآباد
شماره اموال : ۵۰۰۰.۰۶.۰۱۳۵۱
تاریخ خلق : ۷۸۰ قمری (قرن ۸)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی سربداران روی بر خط زمان