سکه نقره علی موید سربداران سربداران

نظر شما:

سکه نقره علی موید سربداران (۷۸۳ ه.ق) ضرب مدینه ری
شماره اموال : ۵۰۰۰.۰۶.۰۱۳۴۹
تاریخ خلق : ۷۸۳ قمری (قرن ۸)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نقره
دوره تاریخی سربداران روی بر خط زمان