سکه نقره سربداران سربداران

نظر شما:

سکه نقره سربداران ضرب اسفراین - سال ۷۴۸ ه.ق
شماره اموال : ۳۰۰۱.۰۶.۰۰۱۰۰
تاریخ خلق : ۷۴۸ قمری (قرن ۹)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نقره
دوره تاریخی سربداران روی بر خط زمان