سکه نقره سربداران امیر علی موید سربداران

نظر شما:

سکه نقره سربداران علی الموید نجم الدین
شماره اموال : ۳۰۰۰.۰۶.۰۰۱۱۰
تاریخ خلق : ۷۸۰ قمری (قرن ۸)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۳ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نقره
دوره تاریخی سربداران روی بر خط زمان