سکه ی برنجین (آلیاژ مس)

نظر شما:

سکه ی برنجین (آلیاژ مس)
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۰۹۹۲
رنگ : برنجی
ابعاد : قطر (۲ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :