سکه ی برنجی ابوسعید بهادر خان، ایلخانان مغول ایلخانان

نظر شما:

سکه ی برنجی ابوسعید بهادر خان، ایلخانان مغول، ضرب تبریز، ۷۲۰ ه.ق
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۱۷۸۴
تاریخ خلق : ۷۲۰ قمری (قرن ۸)
رنگ : زرد
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی ایلخانان روی بر خط زمان