سکه مس

نظر شما:

سکه مس، احتمالا ضرب قرون ۴ تا ۱۲ ه.ق
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۳۹۵۶
رنگ : مسی با لکه های سیاه و خوردگی سیز
ابعاد : ضخامت (۲ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :