درهم بهرام ششم ساسانیان ۲۲۴ میلادی (قرن ۳) - ۶۵۱ میلادی (قرن ۷)

نظر شما:

روی سکه:نیم تنه راست شاهبانو با موی آراسته، تاجی با دو نوار روی پیشانی، در بالاترین قسمت تاج علامت هلال ماه با سه خط و دو نقطه در برابر آن دیده می شود.روبروی صورت شاه علامت ترکیبی هلال ماه و ستاره و پشت سر علامت ستاره ، یک ردیف حاشیه اطراف تصویر مرکزی با سه علامت هلال ماه پشت سکه: آتشدان با آتش افروخته، دو نفر به حالت تمام رخ تکیه داده به میله ایستاده در طرفین آتشدان، بالای سر شخص سمت راست علامت ماه و شخص سمت چپ ستاده دیده می شود.ییک ردیف حاشیه اطراف تصویر مرکزی
شماره اموال : ۰۰۰۰.۰۶.۰۰۳۰۳
موضوع اثر : نقره ساسانی
تاریخ خلق : از ۵۹۰ میلادی (قرن ۵) تا ۵۹۱ میلادی (قرن ۵)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۳ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی ساسانیان روی بر خط زمان