نگاره گل و مرغ صفویه

نظر شما:

تصویر صخره و یک پروانه و ۲ زنبور و گنجشکی بر شاخه فندق و یک بوته گل. مجدول زر و نارنجی و زنگاری. اعلی به جهت نواب کامیاب اشرف سمت تحریر یافت سنه ۱۰۵۶ هجری قمری رقم کمترین شفیع عباسی.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۲.۰۰۰۳۷
پدید آورندگان : شفیع عباسی (نگارگر)
موضوع اثر : گل و مرغ و پروانه
تاریخ خلق : ۱۰۵۶ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر) عرض (۱۶ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه, کاغذ, نگارگری
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان