قطعه شکسته نستعلیق عالی. قلم کتابت قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مکتو بی به دوست. شکسته نستعلیق عالی. قلم کتابت. صفحه‌پردازی: مورب۱۵سطری. کاغذ: فرنگی آهار مهره نخودی. مرکب: مشکی.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۱۴۸
موضوع اثر : مکتوبی به جهت تسلی خاطر بازماندگان
رنگ : زمینه: نخودی
جنس : کاغذ فرنگی آهار مهره نخودی، مرکب مشکی،
ابعاد : طول (۲۷ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
اهداکننده : مرحوم عزت-ملک ملک (سودآور)
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان