الصحیفه السجادیه صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۰۶۹/۰۰۰
پدید آورندگان : نصیر بن محمدتقی لاهیجی ( گردآوری کننده و خوشنویس )
تاریخ خلق : از نامعلوم تا رمضان ۱۰۵۳ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : کاغذ نخودی
جنس : کاغذ دست ساز ، چرم ساغری،
تکنیک : کاغذ دست ساز ، ضربی،
ابعاد : طول (۱۳ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۸ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : سرلوح
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان