شرح دیوان‌الحماسة

نظر شما:

تالیف امام ابوعلی احمد بن محمد بن حسن مرزوقی اصفهانی متن از ابوتمام است، نسخ سده ۱۷، مقابله شده در رمضان ۷۲۰، با یادداشت تملک فرهاد میرزا در ۱۴ ربیع الثانی ۱۲۹۹، بر کاغذ ترمه در ۲۲ برگ ۱۹ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج مشکی لایی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۶۷۲/۰۰۰
پدید آورندگان : احمدبن محمد مرزوقی اصفهانی (مولف)
موضوع اثر : نقد و تفسیر دیوان الحماسه حبیب‌بن اوس ابوتمام/ شعر عربی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۷)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج لایی،
تکنیک : دستنویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نسخه خطی, کاغذ ترمه