بیان بدیع صفویه

نظر شما:

تالیف میرزا ابو طالب بن سید میرزا بیک فندرسکی موسوی از شاگردان مجلسی، شکسته نستعلیق ۱۰۹۹، دارای سرلوح، دوصفحه ی نخست حاشیه تشعیرو دارای جدول و کمند، تمام صفحات دارای جدول به زر، عنوان شنگرف و نشان به زر، دارای مهر و یادداشت تملک سید مرتضی موسوی در ۱۱۸۶،یادداشت عرض ۱۱۰۵ و ۱۸ شوال ۱۱۲۷ و ۱۶ ربیع الثانی ۱۱۱۵ ، مهر دیگری با سجع« لا اله الا الله الملک الحق المبین»، ، بر کاغذ ترمه ی سمرقندی در ۱۷۱ برگ ۱۱ سطری نوشته شده، جلد اثر رویه پارچه ی آلبالویی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۶۸۵/۰۰۰
پدید آورندگان : ابوطالب بن میرزا بیک فندرسکی موسوی (مؤلف)
موضوع اثر : فنون شعر /ابو طالب بن میرزا بیک فندرسکی موسوی
تاریخ خلق : ۱۰۹۹ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه سمرقندی، رویه پارچه ای،
تکنیک : دستنویس، دست ساز، تذهیب وترصیع، تشعیر، جدول،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان