تحریر کتاب الاکرلثاوذوسیوس صفویه

نظر شما:

ترجمه ی قسطا بن لوقا بعلبکی به دستور احمد بن معتصم، اصلاح ثابت قره حرانی و تحریر خواجه نصیر الدین طوسی، نسخ محمدتقی بن ملک محمد مفتی اصفهانی در ۱۰۱۳، عنوان و نشان شنگرف و لاجورد، دارای سرلوح مذهب، جدول زرین، طلا اندازی بین سطور در دو صفحه نخست، حواشی با نشانه ی «مولانا محمد باقر، لمحرره عفی عنه»،یادداشت تملک و مهر مظفر علی رازی در صفر ۱۱۰۲، یادداشت محمد رضی بن محمد شفیع و محمد مهدی با مهرش، مهر شرکت کتابخانه ی ادبیه ی تبریز با تاریخ ۱۳۱۰، بر کاغذ ترمه ی سمرقدی در ۳۷ برگ ۱۹ سطری نوشته شده، جلد اثر ساغری زرد ضربی طلاپوش است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۲۰۳/۰۰۱
پدید آورندگان : محمدتقی اصفهانی (کاتب) قسطابن لوقا بعلبکی (مترجم)
موضوع اثر : هندسه
تاریخ خلق : ۱۰۱۳ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه سمرقندی، چرم ساغری، مقوا،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی زرکوب، جدول کشی، تذهیب وترصیع،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان