بدایة الهدایة صفویه

نظر شما:

تألیف شیخ حرّ عاملی، نسخ و نستعلیق ۱۵ ذیقعده ۱۰۹۳ق، عنوان و نشان به شنگرف، برگ نخستین نونویس و وصالی شده، کاغذ ترمه، قطع وزیری کوچک و جلد فرنگی نو.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۰۴۳/۰۰۰
پدید آورندگان : محمد بن الحسن الحر العاملی (مؤلف)
موضوع اثر : فقه جعفری
تاریخ خلق : ۱۰۹۳ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، فرنگی نو،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) ضخامت (۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان