تجلیات عباسیه صفویه

نظر شما:

نسخه به خط نستعلیق ۱۰۴۸ میر علی کوهساری با یک سرلوح زر و لاجورد کاغذ نسخه ترمه دارای مهر چهار گوش با سجع لا اله الا الله الملک الحق المبین عبده مهدی الحسینی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۲۵۱/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدامین یزدی (مؤلف) میرعلی کوهساری (کاتب)
موضوع اثر : عباس صفوی اول، شاه ایران
تاریخ خلق : ۱۰۴۸ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ ترمه ، چرم بلغاری، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، زرافشان، جدول کشی، دست ساز،
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان