عریضه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

عریضه حاجی میر جعفر از قریه اورکان مرند به [مظفرالدین میرزا ولیعهد] مبنی بر منظور نمودن مالیات ملک وی در قریه مزبور به عنوان مستمری وی و یادداشت مظفرالدین میرزا در بالای سند به صدر اعظم در خصوص صدور فرمان تخفیف مبلغ ده خروار غله و بیست تومان نقد به وی به خط شکسته تحریری و فاقد تاریخ دارای کاغذ کرم رنگ و توشیح مظفرالدین میرزا در بالای سند
شماره اموال : ۱۳۹۳.۳۱.۰۲۳۵۲
موضوع اثر : مظفرالدین میرزا ولیعهد
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۳۲ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر)
اهداکننده : مرحوم عزت-ملک ملک (سودآور)
برچسب‌ها : قاجاریه, فرمان
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان