مصالحه‌نامه مزرعه سیاهگل بین بابا سالاروند با بهاء‌السلطان در ۱۳۳۰ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مصالحه‌نامه بین بابا فرزند حسین سالاروند با بهاء‌السلطان در خصوص فروش مزرعه سیاه‌گل در کرمانشاه به تاریخ چهارم جمادی الثانی ۱۳۳۰ق. و خط شکسته دارای کاغذ کرم رنگ و شش مهر
شماره اموال : ۱۳۹۵.۳۱.۰۴۳۱۹
موضوع اثر : مزرعه سیاهگل کرمانشاه
تاریخ خلق : ۴ جمادی‌الثانی ۱۳۳۰ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۳۵ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
اهداکننده : لادن جهانسوز
برچسب‌ها : قاجاریه, مصالحه نامه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان