صورتحساب ماهانه سالهای ۱۳۴۹ق و ۱۳۵۰ق پهلوی

نظر شما:

صورت مخارج ماهانه سالهای ۱۳۴۹ق و ۱۳۵۰ق به خط شکسته و سیاق
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۰۹۴
موضوع اثر : صورت مخارج
تاریخ خلق : از ۱۳۴۹ قمری (قرن ۱۴) تا ۱۳۵۰ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۳۴ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
فروشنده : عبدالله ناصری
برچسب‌ها : نفت, قاجاریه, کاغذ
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان